koncentration och avslappning

Utbildning för skolpersonal, föreningsledare och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Även kurser & inspirationsdagar för personal inom arbetslivet, vård & omsorg med flera.

Utbildare: Lena Setterwall

Träna

Att träna koncentration och avslappning kan göra att inlärning och utveckling stimuleras. Det räcker med några minuter om dagen för att det ska ge effekt. Genom att träna regelbundet blir det också enklare. Ju mer du gör en sak desto bättre blir du på det. Det du är bra på vill du också göra ofta.
Nedan finns länkar till korta inspelningar du kan använda.
De som gått kursen i Koncentration och Avslappning har en egen sida med alla inspelningar för både personal och elever. Du hittar länken till sidan under övningarna.

En fem minuters inspelning för att träna medveten andning. Positiva effekter av medveten andning kan vara återhämtning, harmoni, glädje, ökad samarbetsförmåga och problemlösning, starkt immunförsvar, bra matsmältning, avspända muskler.

MEDVETEN ANDNING

En åtta minuters inspelning för att träna avslappning i kroppen. Fysisk avslappning är viktig för välmåendet och kan ge positiva effekter på lång sikt.

AVSLAPPNINGSÖVNING

En fem minuters inspelning med tre rörelser för allmänt välbefinnande. De befrämjar bland annat rörelsefriheten i ryggen och ryggraden samt en god matsmältning.

KROPPSRÖRELSER

Lena Setterwall

Utbildare

Yoga & meditationslärare med utbildning i pedagogik startade Lavandula Yogaskola 2001. Hon håller regelbundet kurser, föreläsningar och inspirationsdagar för allmänheten och företag.

Utbildning av personalen på Duveholmsgymnasiesärskola i Katrineholm sker under hösten 2020 och våren 2021.

E-post: lena@yogakatrineholm.se