Koncentration och avslappning

Utbildning för skolpersonal, föreningsledare och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Kurser, inspirationsdagar och föreläsningar för personal inom vård och omsorg, skola, kontor med flera.

KONTAKT

När koncentrationen blir glädjefylld

När koncentrationen blir fullständig hamnar vi ett flöde av koncentration och det vi håller på med blir roligt. För att kunna koncentrera oss så fullständigt behöver vi också kunna slappna av. De är två sidor av samma mynt. Med avslappning kan vi lättare koncentrera oss och vice versa, när vi kan koncentrera oss är det lättare att slappna av.

Ju mer och ju oftare vi tränar koncentration och avslappning desto lättare blir det att vara koncentrerad och avslappnad i vardagens alla situationer.

”Kursen har varit bra på så sätt att man fått lära sig om vad just koncentration och avslappning innebär och att man har fått ta del samt lärt sig varför det är så otroligt viktigt, och vad det gör med oss. Det har varit väldigt intressant och lärorikt.” - Maja Melchersson

Utbildning, kurser & föreläsningar

Utbildning för lärare

Efter upprepade rapporter i media om hur ungdomar känner sig stressade i sitt skolarbete har den här utbildningen skapats. De tekniker för koncentration och avslappning som lärs ut är enkla och kan användas dagligen. Till exempel

 • Under lektionerna när eleverna behöver en paus.

 • Före eller efter ett test.

 • På idrottslektionerna.

LÄS MER

Kurser

Flera studier visar fördelar med att regelbundet öva på koncentration och avslappning. Några av dem är:

 • Ökad koncentrationsförmåga.

 • Mentalt & emotionellt välbefinnande.

 • Logiskt tänkande, beslutsfattande, flexibilitet, bedömning av situationer.

 • Minskad stress och ökat lugn.

 • Bättre sömn.

LÄS MER

Föreläsningar

 • Koncentration & avslappning.
 • Andningens betydelse för välmåendet.

KONTAKT för frågor & bokning.

Prisexempel: Två timmar (30 deltagare) 7.500:- exkl. moms.

Utbildning för lärare

Syftet är att lära ut koncentrations- och avslappningstekniker till lärarna som i sin tur lär ut till eleverna på skolan. På så sätt möjliggörs en god inlärningsförmåga hos eleverna så de lättare kan nå uppsatta mål.

I och med att lärarna får lära sig och träna på teknikerna får de själva också verktyg för att hantera sin egen stress och öka sitt välmående.

Ur utbildningens innehåll:

 • Inlärning av koncentrations- och avslappningstekniker.

 • Föreläsningar och diskussioner.

 • För ämnet relaterade forskningsresultat.

 • Träning på att leda teknikerna.

 • Dokumentation om teknikerna – effekt, syfte, hur de ska utföras m.m.

 • Inspelningar av teknikerna som kan användas i klassrummet eller för egen del.

 • Återkommande ledda klasser för inspiration och utveckling i det egna utövandet.

 • Egen praktik.

Utbildningens upplägg:

Egen erfarenhet och kunskap om det som ska läras ut är viktigt för att teknikerna ska kunna förmedlas på ett så bra sätt som möjligt därför lägger vi en del tid på det egna utövande för lärarna.

 • Tre heldagar under en termin eller ett läsår.

 • En timme varannan vecka under perioden eller den frekvens som passar er.

KONTAKT för frågor & bokning. Prisexemplen nedan anpassas efter storleken på gruppen samt hur ni vill ha ert upplägg.

Prisexempel: tre heldagar (30 deltagare) 48.000:- + en-timmes klasser pris/timme: 1.600:-. Priser exklusive 25 % moms. Allt material inkluderat.

Denna kurs har anpassats efter skolan och de miljöer och elever vi möter. Små justeringar har gjort stor skillnad för hur man kan få med även elever. Det är också bra att ha forskningsbaserad grund att stå på för att rent pedagogiskt kunna motivera varför vi alla mår bra av detta och för att kunna förklara för eleverna varför detta är viktigt att göra.” Karin Rönblom

Kurser

Kurser och inspirationsdagar för personal inom skola, vård och omsorg, kontor med flera.

Inspirationsdag

En dag när ni får lära er hur ni kan träna koncentration och avslappning.

Ur innehållet:

 • Föreläsning – varför behöver vi träna på koncentration och avslappning?

 • Diskussioner – vilka behov finns hos er personal och arbetsplats.

 • Olika tekniker för koncentration och avslappning.


kurs

Upplägget på kurserna anpassas efter era behov och önskemål. Kontakta mig så diskuterar vi hur vi lägger upp en kurs som passar er.

Kurser kan innehålla:

 • Föreläsningar och diskussioner.

 • Inlärning av olika tekniker för koncentration och avslappning.

 • Regelbundna träningstillfällen, 45 minuter ledda av mig.

KONTAKT för frågor & bokning. Prisexempel: heldag (30 deltagare) 16000:- exkl. 25 % moms.

Tack för att jag har fått möjlighet att delta i denna kurs! Det här är något jag skulle rekommendera att fler arbetsplatser skulle få möjlighet till i vårt stressiga samhälle. Katarina Norgren

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig skicka in dina kontaktuppgifter så hör jag av mig.
Namn Telefonnummer E-post Meddelande Skicka in

Kontakta mig

Välkommen att höra av dig till mig.

070-874 62 96

lena@yogakatrineholm.se

Om mig

Lena Setterwall

Kursledare

Yoga- och meditationslärare med utbildning i pedagogik. Jag startade Lavandula Yogaskola 2001 och håller sedan dess regelbundet kurser, föreläsningar och inspirationsdagar för allmänheten och företag.

Det som fått mig att utveckla de här kurserna är det stora behov av koncentration och avslappning som finns idag, överallt i vårt samhälle.