De inspelningar du gjort att följa är jättebra och nu har jag en stor möjlighet att anpassa till mig själv, till eleverna och till arbetslaget när vi gör övningar tillsammans. Anja Cameron

Träna

Att träna koncentration och avslappning kan göra att inlärning och utveckling stimuleras. Det räcker med några minuter om dagen för att det ska ge effekt. Genom att träna regelbundet blir det också enklare. Ju mer du gör en sak desto bättre blir du på det. Det du är bra på vill du också göra ofta.

Nedan finns länkar till korta inspelningar du kan använda.

Medveten andning

En fem minuters inspelning för att träna medveten andning. Positiva effekter av medveten andning kan vara återhämtning, harmoni, glädje, ökad samarbetsförmåga och problemlösning, stärkt immunförsvar, bra matsmältning, avspända muskler.

Avslappningsövning

En åtta minuters inspelning för att träna avslappning i kroppen. Fysisk avslappning är viktig för välmåendet och kan ge positiva effekter på lång sikt.

Kroppsrörelser

En fem minuters inspelning med tre rörelser för allmänt välbefinnande. De befrämjar bland annat rörelsefrihet i ryggen och ryggraden samt en god matsmältning. Cirkulationen i kroppen ökar och du kan känna dig piggare efter du utfört dem.


Jag har börjat leda övningarna i en grupp där jag har mina mentorselever och där gör vi både kroppsövningar och avslappning. Det har fallit väl ut och de tycker det är skönt. De efterfrågar dessa stunder och det känns bra. Några var skeptiska i början men nu är alla med och gör efter sina förutsättningar. Försöker hitta flera tillfällen i veckan. Lena Sjöblom

Inlogg

Här hittar du som gått utbildning eller kurs ditt material för att träna.

Tacksam för allt ditt engagemang och hur du försökt hitta bra vägar till att få både oss och våra elever att träna och få med oss det här in i framtiden. Gunilla Hising Bohm